Jos parisuhteessanne on esimerkiksi seuraavanlaisia haasteita: kommunikaatiovaikeudet, selvittämättömät riidat, lastenkasvatukseen liittyvät haasteet tai erimielisyydet, läheisyyden puute, haasteita seksuaalisessa kanssakäymisessä, toisen osapuolen henkilökohtainen ja yllättävä kriisi joka vaivaa ja aiheuttaa ongelmia parisuhteessa tai jokin muu asia mikä estää teitä nauttimasta toistenne seurasta ja elämästä mukavaa elämää yhdessä.

Pariterapia on hyvä, turvallinen, luotettava sekä usein positiivinen ja hauska kokemus, jossa jopa yhdelläkin tapaamiskerralla voi olla erittäin merkittävä positiivinen vaikutus suhteeseen.

Pariterapiaan hakeutuessa erittäin tärkeää on se, että molemmat osapuolet ovat siihen halukkaita.

Terapeutin tehtävänä on antaa kummallekin osapuolelle mahdollisuus esittää toiveensa ja halunsa ja tuoda esiin ne seikat mitä kumpikin ovat valmiita tekemään suhteen ja sitä mahdollisesti haittaavien asioiden eteen. Tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille lupa, aikaa ja rauha puhua, niistä asioista mitkä hänelle ovat tärkeitä, mitä hän toivoisi, haluaisi ja olisi valmis tekemään mahdollisen yhteisen tavoitteen eteen.

Terapiassa on myös lupa ja mahdollisuus kertoa ääneen, jos on tunne siitä, ettei suhteen eteen ole enää mitään tehtävissä. Sitäkin asiaa voidaan tarkastella rakentavasti, ilman syyttelyjä, henkilön omia mielipiteitä kunnioittaen.

Perheterapiaan tulon syyt voivat olla samankaltaisia kuin pariterapiassa. Mukaan voi ja on hyödyllistä tulla mukaan kaikki ne henkilöt, joita asia/ongelma/haaste koskee.

Terapian kesto sovitaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Tutustumiskäynnin jälkeen saadaan yleensä jo tunne siitä, tuntuuko keskustelu hyvältä ja toimiiko yhteistyö. Yleensä asiakkaideni terapia on kestänyt 1-7 keskustelu/käynti kertaa.


Varaa aika:

terapeuttinen.keskusteluapu@gmail.com

tai

Katso ja varaa vapaita aikoja täältä!


Voit täyttää ja tulostaa mukaasi Parisuhteen voimavarakartta-kyselyn, josta piirtyy esiin se, kuinka paljon tukea parisuhteesi saa sosiaalisesta ympäristöstänne, henkilökohtaisista ominaisuuksistanne sekä niistä voimavaroista, jotka liittyvät teihin parina.


Toimipiste:

Psykologipalvelu Psyyke, 5 kerros

Arkadiankatu 21 a, Helsinki