Jenni Kiviniemi

Jenni Kiviniemi

s. 1982

Koulutukset

ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus  (postgraduate diploma solution focused therapy). 2016. UWE Bristol England / HPI Helsinki.

psykiatrinen sairaanhoitaja. 2007. Lapin Ammattikorkeakoulu, Kemi.

Lyhyemmät koulutukset

Kriisityön erikoistumisopinnot, Debriefing ohjaaja. 2018-2019. Suomen Psykologinen Instituutti, Helsinki.

Licenced practitioner of NLP. 2013. NLP Akatemia, Espoo.

Yhteisöhoidon asiantuntija. 2010. Jyväskylän oppikeskus Oy, Jyväskylä.

Seksuaalineuvoja. 2009. Peräpohjolan opisto, Tornio.

Minusta ja työstäni

Äitini kertoi minun sanoneen 3-vuotiaana, v.1985, seuraavat varmat sanat tulevaisuudestani: ”Nennittä tulee itona läätäri”, eli Jennistä tulee isona lääkäri. Ei tullut minusta lääkäriä, kiitos ei kaikista matemaattisimman ajatteluni.

Nyt olen ammatissa mikä antaa minulle enemmän kuin ottaa ja missä tunnen olevani ihmistä lähellä, siellä minun on hyvä olla. Tässä olen hyvä, tätä minä osaan tehdä. Tällainen tunne, lämpö, heijastuu myös asiakkaisiin.

Hyvältä tuntuva yhteistyösuhde terapeutin ja asiakkaan välillä on tutkimusten mukaan tärkeintä terapian toimivuuden ja vaikuttavuuden kannalta. Uskon aidon välittämiseni ja kiinnostukseni näkyvän isona osana terapeuttista työtäni. Huumori on myös yksi ratkaisukeskeisen terapian, sekä oman työskentelyni vahvoja arvoja.

Olen perehtynyt lähisuhdeväkivaltaa ja narsismia lähi-ihmissuhteissa kokeneiden auttamiseen, niin henkilökohtaisen, kuin koulutukseni ja työni, sekä vertaistuen tuoman tieto taidon myötä. Terapiatyön lisäksi vedän kursseja, sekä luento ja keskustelutilaisuuksia narsismista ja lähisuhdeväkivallasta toipumiseksi.

Terapiaan voi tulla minkä tahansa itselle kokeman ongelman tai haasteen kanssa.

Milloin ongelma on sitten niin suuri, että terapiaan kannattaa tulla? Aina silloin, kun haluaa ja tarvitsee ulkopuolisen, ammattilaisen apua ja tukea tilanteeseensa, sekä selkeyttä omiin ajatuksiin. Yksi yleisin ihmisten terapiaan hakeutumisen syy onkin saada vahvistusta omille ajatuksilleen.

Ratkaisukeskeiset menetelmät ovat tutkitusti tehokkaita ja nopeita menetelmiä mm. masennuksen hoitoon.

Voit lukea lisää ”Mistä tietää, tarvitseeko terapiaa?” täältä!

Työkokemuksista

Olen toiminut terapiatyöni lisäksi vuodesta 2016 myös Auntie Solutions Oy:ssä, Auntie-ammattilaisena. Auntie tarjoaa apua ja tukea työyhteisöille arjen erilaisista kriiseistä selviytymiseksi.

Työskentelin psykiatrisena sairaanhoitajana, vastuuohjaajana ja ohjaajana avopuolen päihde- ja mielenterveyskuntoutus työssä, Torniossa ja Espoossa, vuosien 2007-2009 ja 2011-2017 välisenä aikana.

Sosiaalista kuntoutusta tein yksityisellä puolella, vuonna 2017 kurssiohjaajana.

Somaattista sairaanhoitotyötä tein Helsingissä, v.2009-2011.

Yhteistyö

Narsistien uhrien tuki ry:n kanssa, alkaen vuodesta 2014.