Terapiapaketin sisältö

Terapiassa käydään läpi niitä asiakkaan kokemia raskaita ja jopa traumoja aiheuttaneita tapahtumia, joita asiakas itse haluaa terapiaan tuoda. On hyvin tärkeää, että asiakas saa kokemuksen kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi tulemisesta.

Menneiden läpikäymisen jälkeen siirrytään tämänhetkisiin ongelmiin ja haasteisiin. Ajatusten ja tunteiden selkiyttäminen auttavat jäsentämään hastavaa tilannetta. Ongelmista muodostetaan mielekäs tavoite tai toive, jota kohti lähdetään etenemään ratkaisukeskeisten menetelmien avulla.

Terapiassa asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja terapeuttina roolini on auttaa löytämään yksilölliset ja asiakkaalle parhaiten sopivat keinot löytää uudet hyvät ratkaisut elämässä eteenpäin pääsemisen tueksi.

Mindfulness harjoitukset

Terapiapakettiin kuuluvat myös Mindfulness harjoitukset, joita tehdään ohjatusti terapian yhteydessä. Asiakas saa harjoitukset myös nauhoituksina mukaan kotiin.

Mindfulness on tutkitusti hyvin vaikuttava menetelmä esimerkiksi masennuksen hoitoon, ahdistuksen hallintaan ja mielialan säätelyyn. Mindfulness kehittää mm. psyko-fyysistä terveyttä, paineidensietokykyä, sekä mielialojen ja vireystilan säätelyä.

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvojana kuuntelen ja autan sinua myös seksuaalisuuteen liittyvissä haasteissa ja kysymyksissä.

Terapian toteutus

Aluksi asiakas voi varata yksittäisen terapiakerran, tapaamisessa tai etäterapiana, jonka jälkeen asiakas tekee päätöksen terapiapaketin ostamisesta.

Terapiapaketin ostospäätöksen tehtyä asiakas sitoutuu viiteen terapiakertaan, jotka toteutetaan 1-2 viikon välein.

Jos asiakas keskeyttää terapian, maksua ei palauteta. Terveydellisistä syistä terapian keskeytys lääkärintodistusta vastaan palauttaa tulevien varattujen ja käymättömien aikojen summan.

Kirjauskäytännöt

Kaikki keskustelut ja kirjaukset ovat luottamuksellisia ja terapeuttia sitoo laissa säädetty vaitiolovelvollisuus.

Terapiakäynneistä ei tehdä kirjauksia sähköisiin asiakastietorekistereihin. Käsin tehdyt kirjaukset säilytetään lukitussa arkistossa sen aikaa, kun terapiayhteistyö kestää. Terapiayhteistyön päädyttyä käynneistä tehdään yhteenveto, jonka asiakas saa halutessa itselle, muut kirjaukset hävitetään.

Terapiapaketin kesto, toteutus ja hinta

5 x 45min. 435e (yksittäisen terapiakerran hinnaksi jää 87e, norm.92e)

Keskustelut käydään joko videoyhteyden tai puhelimen välityksellä.

Maksun voi suorittaa 1. tai 2. erässä. Maksu suoritetaan aloituksen yhteydessä, toinen erä ennen kolmatta käyntikertaa.

KELA-korvaus ei mahdollinen.

Ajanvaraus

Voit varata ensimmäisen terapiakerran 45min. (92e) ajanvarauskalenteristani ja kirjoittaa lisätietoihin kiinnostuksesi viiden kerran terapiapaketista. Jos päätät ostaa terapiapaketin voimme sopia seuraavat ajat ensimmäisellä keskustelukerralla.

Katso ja varaa terapia-aikoja täältä!

Terapian jatkomahdollisuus

Terapiaa on mahdollista jatkaa yksittäisillä terapiakerroilla tai uudella viiden kerran terapiapaketilla terapiapaketin jälkeen.

Lämpimästi tervetuloa!