Neljän kerran ratkaisukeskeinen terapiapaketti lähisuhdeväkivaltaa ja narsismia kokeneelle

Terapiapaketin sisältö

Terapiassa käydään läpi niitä asiakkaan kokemia raskaita ja jopa traumoja aiheuttaneita tapahtumia, joita asiakas itse haluaa terapiaan tuoda. On hyvin tärkeää, että asiakas saa kokemuksen kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi tulemisesta.

Menneiden läpikäymisen jälkeen siirrytään tämänhetkisiin ongelmiin ja haasteisiin. Ajatusten ja tunteiden selkiyttäminen auttavat jäsentämään hastavaa tilannetta. Ongelmista muodostetaan mielekäs tavoite tai toive, jota kohti lähdetään etenemään ratkaisukeskeisten menetelmien avulla.

Terapiassa asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja terapeuttina roolini on auttaa löytämään yksilölliset ja asiakkaalle parhaiten sopivat keinot löytää uudet hyvät ratkaisut elämässä eteenpäin pääsemisen tueksi.

Kaikki keskustelut ja kirjaukset ovat luottamuksellisia ja terapeuttia sitoo laissa säädetty vaitiolovelvollisuus. Terapiakäynneistä ei tehdä kirjauksia julkisen tai yksityisen terveydenhuollon potilas-/ tai asiakastietorekistereihin.

Terapian toteutus

Aluksi sovitaan tutustumiskerta, tapaamisessa tai puhelinterapiana, jonka jälkeen asiakas tekee päätöksen terapiapaketin ostamisesta.

Tutustumiskerta vastaanotolla: 45min. / 80e, puhelin tai videovälitteisesti: 75e

Terapiapaketin ostospäätöksen tehtyä asiakas sitoutuu neljään terapiakertaan, jotka toteutetaan 1-2 viikon välein.

Jos asiakas keskeyttää terapian, maksua ei palauteta. Terveydellisistä syistä terapian keskeytys lääkärintodistusta vastaan palauttaa tulevien varattujen ja käymättömien aikojen summan.

Terapiapaketin kesto ja hinta

Vastaanotolla toteutettu terapia: 4 x 45min. / 305e

Puhelin tai videovälitteinen toteutus: 4 x 45min. / 290e

Maksun voi suorittaa 1. tai 2. erässä. Maksu suoritetaan aloituksen yhteydessä, toinen erä ennen kolmatta käyntikertaa.

Kela-korvaus ei mahdollinen.

Ajanavaraus

Katso ja varaa terapia-aikoja täältä!

Terapian jatkomahdollisuus

Terapiaa on mahdollista jatkaa terapiapaketin jälkeen asiakkaan niin toivoessa.

Seurantakerta

Seurantakerta voidaan varata yhdessä sovitun ajan päähän, tukemaan terapian ja hyvän muutoksen jatkuvuutta.


Lämpimästi tervetuloa!