Viiden kerran ratkaisukeskeinen terapiapaketti henkistä väkivaltaa ja narsismia kokeneelle

Terapiapaketin sisältö

Tämä viden kerran ratkaisukeskeinen terapiapaketti on selkeä ja tavoitteellinen apu ja tuki henkilöille, jotka ovat kokeneet henkistä väkivaltaa tai narsismia lähi-ihmissuhteissa.

Terapiassa käydään läpi asiakkaan kokemat raskaat ja jopa traumoja aiheuttaneet tilanteet. On hyvin tärkeää, että asiakas saa kokemuksen kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta.

Menneiden läpikäymisen jälkeen siirrytään tämänhetkisiin ongelmiin/haasteisiin, joita asiakas elämässään kokee.

Ongelmista muodostetaan mielekäs tavoite, jota lähdetään tavoittelemaan ratkaisukeskeisin keinoin. Avainasemassa on hyvän tulevaisuuden luominen ja niiden keinojen etsiminen, mitkä ovat juuri kyseiselle asiakkaalle sopivia ja hyvältä tuntuvia.

Terapiassa asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja terapeuttina roolini on auttaa löytämään jokaiselle omat ja parhaiten sopivat keinot löytää uudet hyvät ratkaisut elämässä eteenpäin pääsemisen tueksi.

Terapian tavoitteita

Asiakkaan muodostamien omien tavoitteiden lisäksi yhtenä tärkeänä tavoitteena on saada luotua hyvä pohja arvokkaalle ja uudenlaiselle tulevaisuudelle .

Itsetunnon ja omien rajojen vahvistuminen on tärkeä osa terapiaprosessia.

Tavoitteet tiivistettynä: ymmärretyksi ja kuulluksi tulemisen tunne, turvallisuuden tunteen saaminen, itsetunnon vahvistuminen,  ajatuksien ja tunteiden selkiyttäminen, uskon ja toivon luominen omaan mielekkääseen tulevaisuuteen ja selkeät konkreettiset keinot niiden saavuttamiseksi.

Terapian toteutus, hinta ja maksutapa

Asiakkaan kanssa sovitaan aluksi yksi tutustumiskerta, tapaamisessa tai puhelinterapiana, jonka jälkeen asiakas tekee päätöksen terapiapaketin ostamisesta. Tutustumiskerran hinta: 55e.

Asiakkaan ostaessa / sitoutuessa viiden kerran terapiapakettiin sovimme neljä seuraavaa terapia-aikaa, joko tapaamisia tai puhelinterapiaa.

Maksun suoritus laskutetaan yhdessä erässä ennen terapian jatkoa.

Yhteishinta neljälle seuraavalle terapiakerralle: 240e

Et tarvitse lähetettä. Kela korvausta ei mahdollista saada tästä palvelusta.

Varaa aika

Voit varata ensimmäisen terapia-ajan lähettämällä minulle s.postia terapeuttinen.keskusteluapu@gmail.com

tai

p.040-7228546

Kerro viestissä, että toivot itsellesi terapiapakettia, niin etsitään yhdessä sopiva aloittamisajankohta.

Pyrin vastaamaan viesteihin seuraavan vuorokauden aikana.

Terapia on mahdollista aloittaa nopealla aikataululla.

Terapian jatkomahdollisuus

Terapiaa on mahdollista jatkaa terapiapaketin jälkeen asiakkaan niin toivoessa. Seurantatapaaminen / puhelu voidaan varata yhdessä sovitun ajan päähän, tukemaan terapian ja hyvän muutoksen jatkuvuutta.

 

Olet sydämellisesti tervetullut!

-Jenni