Ratkaisukeskeiseen terapiaan voi tulla aina silloin, kun kokee tarvitsevansa tai haluavansa  johonkin ongelmaan tai haasteeseen ulkopuolisen, ammattilaisen apua.

Terapiaan tulo ei edellytä mielenterveysongelmaa. Terapiassa voi tutustua ja kehittää itseään, sekä jakaa huoliaan ja keskustella elämäntilanteestaan.

Tutkimukset ovat osoittaneet 80% ihmisistä hyötyvän terapiasta.

Tarjoamani ratkaisukeskeinen terapia on koulutetun ja laillistetun terveydenhoitoalan ammattilaisen antamaa keskusteluapua ja tukea, jonka tarkoitus on auttaa voimaan mahdollisimman hyvin.

Kenelle ratkaisukeskeinen terapia sopii?

Ratkaisukeskeinen terapia sopii hyvin kaikenikäisille. Terapiaan tulosyyt voivat olla mitä tahansa ongelmia tai haasteita, joihon on toiveena löytää uudenlaisia, toimivampia ratkaisuja. 

Ajattelen ratkaisukeskeisen terapian sopivan niin kevyempiin, kuin vaikeisiinkin ongelmiin.

Mitkä ovat ratkaisukeskeisen terapian suurimmat erot muihin terapiasuuntauksiin?

  • Lyhytterapiapainotus, jossa yksittäinenkin tapaaminen voidaan katsoa riittäväksi.
  • Käynnit loppuvat, kun niitä ei koeta tarpeellisiksi. Ei sovita etukäteen tiettyä kestoa terapialle.
  • Pääpaino on enemmän niissä asioissa, jotka toimivat nykyisin ja tulevaisuuden tavoitteissa, kuin vaikeuksissa.
  • Painopisteenä on enemmän muutoksen käynnistäminen, kuin ymmärryksen lisääminen lapsuudesta tai vaikeuksien taustoista.
  • Järjestelyt (käyntitiheys, toteutusmuoto, läheisten osallistuminen terapiaan) joitakin muita suuntauksia joustavammin asiakkaan toiveiden mukaan.

Onko sillä merkitystä kuka on terapeuttina?

Tutkimusten mukaan terapian vaikuttavuus perustuu eniten asiakkaan ja terapeutin toimivaan ja hyvältä tuntuvaan yhteistyösuhteeseen.

Ensimmäisten keskustelukertojen jälkeen saadaan yleensä hyvä mielikuva siitä, miltä keskustelu ja yhteistyö tuntuu. Luota ajatukseesi ja tunteeseesi siitä, miltä terapiakeskustelu mielestäsi tuntui.

Jos yleinen tunne terapiasta oli hyvä, olet onnistunut löytämään itsellesi sopivan terapeutin. Jos tunne ei ollut miellyttävä, on suositeltavaa jatkaa itselleen sopivan terapeutin etsimistä.

Lisätietoja minusta terapeuttina löydät täältä!

Mitä terapiassa tehdään?

Ratkaisukeskeinen terapia on lyhytterapiaa, joka keskittyy tulevaisuuteen ja kehittää uusia toimivia ratkaisumalleja ongelmien helpottamiseksi.

Terapiassa ei keskitytä etsimään vain syitä ongelmien taustalta, vaan pyritään tukemaan ja auttamaan asiakasta etenemään, sekä löytämään uusia ratkaisumalleja vanhojen toimimattomien keinojen tilalle.

Ratkaisukeskeiset menetelmät ovat tehokkaita ja miellyttäviä. Menetelmien avulla ongelmaa pystytään tarkastelemaan etäämmältä, sekä ulkoistamaan ongelma asiakkaan identiteetistä.

Tärkeää terapiassa on tavoitteiden asettaminen. Tavoitteet ohjaavat asiakasta siinä, mitä hän oikeastaan haluaakaan ja miten hän sen pystyy saavuttamaan.

Terapiasta saa mukaan mukavia ja voimauttavia ratkaisukeskeisiä kotitehtäviä. Voimavarat, vahvuudet ja toiveikkuus ovat suuressa roolissa.

Huomiota suunnataan aikaisempiin onnistumisiin ja taitoihin. Pienetkin hyvät edistysaskeleet huomioidaan ja niiden tärkeys tavoitellessa jotain suurempaa nostetaan esiin. 

Ratkaisukeskeinen toimintatapa on miellyttävää, voimaannuttavaa, energiaa antavaa ja hyvin usein myös hauskaa. Tarkoituksena on, että asiakas lähtee jokaisesta tapaamisesta hyvällä ja voimaantuneella mielellä.

Asiakkaan ja terapeutin tasavertaisuus, asiakkaan ajattelutavan, maailmankuvan ja arvojen kunnioittaminen, sekä huumori ovat tärkeitä ratkaisukeskeisiä arvoja, jotka näkyvät tekemässäni terapiatyössä.

Mindfulness harjoitukset

Terapiaan voidaan sisällyttää asiakkaan halutessa (ei lisämaksua) Mindfulness harjoituksia, joita tehdään ohjatusti terapian yhteydessä. Asiakas saa harjoitukset nauhoituksina mukaansa, jonka avulla harjoittelua voi jatkaa myös kotona.

Mindfulness on tutkitusti hyvin vaikuttava menetelmä esimerkiksi masennuksen hoitoon, ahdistuksen hallintaan ja mielialan säätelyyn. Mindfulness kehittää mm. psyko-fyysistä terveyttä, paineidensietokykyä, sekä mielialojen ja vireystilan säätelyä.

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvojana kuuntelen ja autan sinua myös seksuaalisuuteen liittyvissä haasteissa ja kysymyksissä.

Terapian toteutus

Toteutan terapiaa videoterapian ja puhelinterapian välityksellä.

Tutkimukset ovat osoittaneet etäterapian olevan yhtä tehokasta kuin kasvokkain käydyt terapia istunnot. Video- ja puhelinterapian avulla terapiaa voidaan toteuttaa minne päin maailmaa tahansa, jossa verkkoyhteys toimii.

Videokeskustelut käydään suojatun Whereby.com -palvelun kautta, johon ei tarvitse ladata erillistä ohjelmaa. Sähköpostiin lähetetyllä linkillä pääsee nettiselaimella tietokoneen tai puhelimen kautta videoterapiahuoneeseen. Keskusteluja ei nauhoiteta tai tallenneta mihinkään.

Kuinka kauan terapia kestää?

Terapian kesto sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Käynnit lopetetaan, kun niitä ei enää koeta tarpeellisiksi. Yksikin tapaaminen voi jo tuoda merkittäviä muutoksia.

Ratkaisukeskeinen terapia on vaikuttavaa lyhytterapiaa ja siten myös kustannustehokasta.

Yleensä asiakkaideni terapia on kestänyt 1-10 keskustelukertaa. Pidempiäkin terapiasuhteita on. Myös yksittäiset käynnit ovat melko yleisiä, niissä asiakkaat ovat yleensä hakeneet ja saaneet varmistusta jo olemassa olevalle ajatukselleen jostain hänelle tärkeästä asiasta.

Minkä hintaista terapia on?

Terapeutit hinnoittelevat itse terapia hinnat. Terapeuttinen keskusteluapu, Jenni Kiviniemen hinnat löydät täältä!

Itsemaksavana asiakkaana et tarvitse terapiaan lähetettä. Huomioithan, että en tuota Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa.

Olet lämpimästi tervetullut!