Mistä tietää, tarvitseeko terapiaa?

Ratkaisukeskeiseen terapiaan voi tulla aina silloin, kun kokee tarvitsevansa tai haluavansa  johonkin ongelmaan / haasteeseen ulkopuolisen, ammattilaisen apua.

Terapiaan tulo ei edellytä mielenterveysongelmaa.

Terapiassa voi tutustua ja kehittää itseään, sekä jakaa huoliaan ja keskustella elämäntilanteestaan.

Tutkimukset ovat osoittaneet 80% ihmisistä hyötyvän terapiasta.

Nykyään on melko yleistä palkata personal trainer auttamaan kehoa voimaan hyvin. Koska keho ja mieli ovat jatkuvassa yhteistyössä, on tärkeää huomioida molemmat osa-alueet.

Ratkaisukeskeinen terapia on koulutetun terveydenhoitoalan ammattilaisen antamaa keskusteluapua / tukea, jonka tarkoitus on auttaa voimaan mahdollisimman hyvin.

Kenelle ratkaisukeskeinen terapia sopii?

Ratkaisukeskeinen terapia sopii monenlaisille ihmisille ja monenlaisiin tilanteisiin. Olen toteuttanut menestyksekkäin tuloksin ratkaisukeskeistä terapiaa niin nuorten lasten kuin ikäihmisten, sekä parien ja perheiden kanssa.

Ongelmat ja haasteet voivat olla mitä tahansa minkä ihminen kokee itselleen vaikeaksi tai haasteelliseksi.

Käytän ratkaisukeskeisiä menetelmiä myös toisessa työssäni sosiaalisen kuntoutuksen parissa, mielenterveys ja päihdekuntoutujien,  sekä skitsofreniaa ja psykoosisairauksia sairastavien kanssa.

Menetelmistä on ollut heille positiivisia hyötyjä mm.arjen hallinnan sekä hyvän mielialan saavuttamisen ja ylläpitämisen suhteen.

Ajattelen ratkaisukeskeisen terapian sopivan niin kevyempiin, kuin vaikeisiinkin ongelmiin.

Mitkä ovat ratkaisukeskeisen terapian suurimmat erot muihin psykoterapiasuuntauksiin?

  • ”Lyhytterapiapainotus, jossa yksittäinenkin tapaaminen voidaan katsoa riittäväksi
  • Käynnit loppuvat, kun niitä ei koeta tarpeellisiksi. Ei sovita etukäteen tiettyä kestoa terapialle.
  • Fokus enemmän niissä asioissa, jotka toimivat nykyisin ja tulevaisuuden tavoitteissa kuin vaikeuksissa
  • Painopisteenä enemmän muutoksen käynnistäminen kuin ymmärryksen lisääminen lapsuudesta tai vaikeuksien taustoista
  • Järjestelyt (käyntitiheys, tapaamispaikka, läheisten osallistuminen terapiaan) joitakin muita suuntauksia joustavammin asiakkaan toiveiden mukaan”

(minduu.fi/ratkaisukeskeinen psykoterapia)

Onko sillä merkitystä kuka on terapeuttina?

Tutkimusten mukaan terapian vaikuttavuus perustuu eniten asiakkaan ja terapeutin toimivaan ja hyvältä tuntuvaan yhteistyösuhteeseen.

Ensimmäisten keskustelukertojen jälkeen saadaan yleensä hyvä mielikuva siitä miltä keskustelu ja yhteistyö tuntuu. Luota ajatukseesi ja tunteeseesi siitä, miltä terapiakeskustelu mielestäsi tuntui.

Jos yleinen tunne terapiasta oli hyvä olet onnistunut löytämään itsellesi sopivan terapeutin, jos tunne ei ollut miellyttävä on suositeltavaa jatkaa itselleen sopivan terapeutin etsimistä.

Esimerkiksi minduu.fi palvelusta voi etsiä sopivaa terapeuttia terapeutin profiilissa olevan kuvauksen avulla.

Löydät sieltä myös minun profiilini ja ajanvarauskalenterin, josta voi katsoa ja varata vapaita aikoja.

Mitä terapiassa tehdään?

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on lyhytterapiaa, joka keskittyy tulevaisuuteen menneen sijaan ja kehittää uusia toimivia ratkaisumalleja ongelmien helpottamiseksi.

Terapiassa ei keskitytä etsimään vain syitä ongelmien taustalta, vaan pyritään tukemaan ja auttamaan asiakasta etenemään, sekä löytämään uusia ratkaisumalleja vanhojen toimimattomien keinojen tilalle.

Ratkaisukeskeiset menetelmät ovat tehokkaita ja miellyttäviä. Menetelmien avulla ongelmaa pystytään tarkastelemaan etäämmältä, sekä ulkoistamaan ongelma asiakkaan identiteetistä.

Tärkeää terapiassa on tavoitteiden asettaminen. Tavoitteet ohjaavat asiakasta siinä, mitä hän oikeastaan haluaakaan ja miten hän sen pystyy saavuttamaan.

Terapiasta saa mukaan mukavia ja voimauttavia ratkaisukeskeisiä kotitehtäviä.

Voimavarat, vahvuudet ja toiveikkuus ovat suuressa roolissa.

Huomiota suunnataan aikaisempiin onnistumisiin ja taitoihin. Pienetkin hyvät edistysaskeleet huomioidaan ja niiden tärkeys tavoitellessa jotain suurempaa nostetaan esiin. 

Ratkaisukeskeinen toimintatapa on voimaannuttavaa ja energiaa antavaa.

Tarkoituksena on, että asiakas lähtee jokaisesta tapaamisesta hyvällä ja voimaantuneella mielellä.

Asiakkaan ja terapeutin tasavertaisuus, asiakkaan ajattelutavan, maailmankuvan ja arvojen kunnioittaminen, sekä huumori ovat tärkeitä ratkaisukeskeisiä arvoja, jotka näkyvät terapiassa.

Voit lukea lisää ratkaisukeskeisestä terapiasta täältä!

Kuinka kauan terapia kestää?

Terapian kesto sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Käynnit lopetetaan, kun niitä ei enää koeta tarpeellisiksi. Yksikin tapaaminen voi jo tuoda merkittäviä muutoksia.

Ratkaisukeskeinen terapia on vaikuttavaa lyhytterapiaa ja siten myös kustannustehokasta.

Yleensä asiakkaideni terapia on kestänyt 1-7 keskustelukertaa. Pidempiäkin terapiasuhteita toki on. Myös yksittäiset käynnit ovat melko yleisiä, niissä asiakkaat ovat yleensä hakeneet ja saaneet varmistusta jo olemassa olevalle ajatukselleen jostain hänelle tärkeästä asiasta.

Minkä hintaista terapia on?

Terapeutit hinnoittelevat itse terapian hinnat. Alla olevat hinnat ovat Terapeuttinen keskusteluapu, Jenni Kiviniemen terapiahintoja.

Tutustumiskäynti / terapiapuhelu:

45min.  /  55e

90min. / 90e

Seuraavat käynnit / terapiapuhelut:

45min.  /  65e

90min. / 90e


Pariterapia ja perheterapia:

Tutustumiskäynti: 90min  /  90e

Seuraavat käynnit: 90min /  120e


Itsemaksavana asiakkaana et tarvitse terapiaan lähetettä.

Kela korvaus ei vielä mahdollista.


Olet lämpimästi tervetullut!


Jäikö jokin seikka vielä mietityttämään, joka olisi mielestäsi hyvä lisätä kirjoitukseen? Jos jäi, voit kertoa mietteesi lähettämällä minulle s.postia osoitteeseen: terapeuttinen.keskusteluapu@gmail.com